Phát triển phẩm mềm ứng dụng

Là công ty đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và triển khai các giải pháp về phần mềm,

chúng tôi hiểu rõ vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sự thành công và phát triển bền vững của một doanh nghiệp hay tổ chức.

Qua mỗi dự án mới được triển khai, nhận thấy khách hàng và đối tác có thể tiết kiệm được thời gian để tập trung một cách tốt nhất cho các hoạt động quan trọng khác, luôn khiến chúng tôi cảm thấy được khích lệ và nỗ lực nhiều hơn vào việc nâng cao chất lượng ứng dụng.

Với đội ngũ nhân sự đam mê sáng tạo, chúng tôi mang đến những giải pháp thuộc các lĩnh vực:

  • Phần mềm ứng dụng cho chính phủ
  • Phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp
  • Phần mềm giáo dục

Ứng dụng di động Một số phần mềm ứng dụng, chúng tôi đã thực hiện:

  •     Ứng dụng CNTT cho cơ quan chính quyền
  •     Phần mềm quản trị nguồn nhân lực
  •     Phần mềm quản lý bệnh viện
  •     Phần quản lý thông tin nội bộ
  •     Phần mềm quản lý môi trường
  •     Phần mềm quản lý kiến trúc công trình

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *