Đà Nẵng khánh thành Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử

Sáng qua 22/7/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Khánh thành hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, việc khánh thành hệ thống lần này đã đưa Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc phát triển kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử, làm nền tảng cho việc triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến. Đại diện Ban Lãnh Đạo Công ty Toàn Cầu Xanh đã đến tặng hoa và tham gia buổi lễ với vai trò là đơn vị tham gia xây dựng và triển khai hệ thống.

Lễ bấm nút khánh thành hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng

Hệ thống Chính quyền điện tử được đưa vào hoạt động gồm 4 hợp phần: Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông; hệ thống các ứng dụng; các chính sách về lĩnh vực CNTT và Truyền thông; nguồn nhân lực CNTT và Truyền thông Đà Nẵng. Đây là kết quả của các dự án về CNTT và Truyền thông được thực hiện bằng nguồn ngân sách Nhà nước và các kết quả của tiểu dự án phát triển CNTT và Truyền thông thành phố Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ.

Trong Hệ thống Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được khánh thành, Toàn Cầu Xanh là đơn vị tham gia xây dựng các hạng mục thuộc gói thầu ứng dụng CNTT-TT cho các cơ quan Chính quyền TP. Đà Nẵng (DNG 6+7) và gói thầu các Dịch vụ công bổ sung (DNG13). Trong đó, đối với gói thầu DNG 6+7, Toàn Cầu Xanh đã đảm nhận việc thiết kế giao diện cho 11 ứng dụng và trực tiếp phát triển Hệ thống Quản lý dự án đầu tư. Với DNG 13, Công ty đã xây dựng Hệ thống báo cáo Kinh tế xã hội, một hạng mục lớn trong gói thầu này.

Với vai trò là đơn vị tham gia xây dựng và triển khai các gói thầu thuộc hệ thống Chính quyền điện tử Thành phố Đà Nẵng, Toàn Cầu Xanh tin rằng, sau khi đi vào hoạt động hệ thống sẽ góp phần tích cực trong việc cải cách các thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu lợi ích của người dân và doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt, xử lý thông tinh nhanh chóng và chính xác, góp phần giảm bớt thời gian giải quyết yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; giúp tiết kiệm chi phí, minh bạch hóa hóa quy trình và thủ tục hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *